Deelsommen oefenen

Deelsommen en staartdelingen

In groep 4 wordt gestart wordt met simpele deelopdrachten waarbij de deler en de quotiënt kleiner dan 10 zijn. In groep 5 worden de staartdelingen geïntroduceerd waarbij de deler een getal van één cijfer is. In groep 6 worden de staartdelingen uitgebreid naar waarbij de deler een getal van twee of drie cijfers is en waar ook een rest kan voorkomen. In groep 7 en groep 8 komen de staartdelingen terug.

De website Rekenen.nl is ontwikkeld ter ondersteuning van het leren rekenen voor leerlingen van de basisschool. Door het aanbieden van overzichtelijke rekenopgaven kan de rekenvaardigheid geoefend worden tijdens en ook buiten schooltijd. Het is bijvoorbeeld mogelijk voor de ouders om samen met de kinderen te oefenen.

Onderstaand een voorbeeld van een deelsommen met rest opgave van groep 6:
Voorbeeldsom deelsommen met rest

De opgaven zijn per groep en per vaardigheid ingedeeld. Door middel van verschillende oefeningen kunnen hier de Deelsommen van groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8 van de basisschool worden geoefend.