Klokkijken

Kies je groep om te beginnen met oefenen


Spelletjes

Blocky Klokkijken
Treinstation Klokkijken

Analoge en digitale klok

digitale klok
Digitale klok


Klokkijken leren

Het is half acht, tijd om uit bed te komen, anders kom je te laat op school. Half acht, wat is dat nou, hoe ga je dat leren. Klokkijken is een vaardigheid die dagelijks nodig hebt. Om dit te oefenen hebben we per groep van de basisschool verschillende oefeningen beschikbaar.

Wat leer je in welke groep?
Het begint met het verkennen van de dagindeling in de ochtend, middag, avond en nacht en besef van verstrijken van tijd door gebeurtenissen. Hier worden de eerste stapje gezet.

Bij klokkijken groep 3 wordt de echte start gemaakt met klokkijken met de analoge klok. Hier wordt geleerd wat een heel en een half uur is en komen kwartieren aan bod. Wat betekenen de grote en de kleine wijzer en wat wijzen ze aan? Ook worden regelmatig optredende gebeurtenissen uit het eigen leven gekoppeld aan de klok, zoals hoe laat begin school.

Bij klokkijken groep 4 worden de hele uren, halve uren en kwartieren herhaald. De 5 over en 10 over en 5 voor en 10 voor is de volgende stap en daarna wordt de hele klok behandeld per minuut. Ook wordt hier aandacht besteed aan het begrip tijdsduur tussen tijdstippen en tijd bepalen op basis van gegeven tijdsduur.

Bij klokkijken groep 5 wordt er eerst weer geoefend met de hele analoge klok en wordt er gestart met de digitale klok. Eerste de hele en halve uren van de digitale klok en kwartieren. Daarna de hele digitale klok. Ook wordt geoefend met rekenen in situaties waar analoge en digitale klok door elkaar worden gebruikt.

In groep 6 wordt eerst alles herhaald van de vorige groepen om er voor te zorgen dat je alles goed begrijpt. Daarna wordt aandacht besteed aan tijdsbesef en leren plannen, tijdszones, jaren, eeuwen en snelheid.

Klokkijken en tijd is onderdeel van rekenen/ wiskunde – meten en meetkunde – kerndoel 33