Plussommen oefenen

Kies je groep om te beginnen met oefenen

Hier kan je plussommen oefenen

Optellen of plussommen zijn een basisonderdeel van het rekenen op de basisschool. Het begint in groep 3 vaak met het optellen van een aantal voorwerpen en daarna het optellen van twee getallen van 1 cijfer. In groep 4 gaan de plussommen tot en met het optellen van twee getallen van twee cijfers bij elkaar. In groep 5 gaat dit nog verder tot het optellen van 2 getallen van twee of meer cijfers bij elkaar. In groep 6 tot en met 8 worden de plussommen herhaald.

De website Rekenen.nl is ontwikkeld ter ondersteuning van het leren rekenen voor leerlingen van de basisschool. Door het aanbieden van overzichtelijke rekenopgaven kan de rekenvaardigheid geoefend worden tijdens en ook buiten schooltijd. Het is bijvoorbeeld mogelijk voor de ouders om samen met de kinderen te oefenen. Onderstaand een voorbeeld van een plussommen tot 200 opgave van groep 6: Voorbeeldsom Plussommen tot 200 De opgaven zijn per groep en per vaardigheid ingedeeld. Door middel van verschillende oefeningen kunnen hier de plussommen van groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8 van de basisschool worden geoefend.