Minsommen oefenen

Kies je groep om te beginnen met oefenen

Alle minsommen oefenen

Minsommen zijn een basisonderdeel van het rekenen. In groep 3 begint het met het weghalen van aantallen voorwerpen om zo gevoel te krijgen voor minsommen. Daarna gaat het verder met minsommen met getallen van één cijfer; minsommen onder de 10 en eenvoudige minsommen onder de 20. Bij de minsommen van groep 4 worden sommen behandeld waarbij twee getallen van twee cijfers van elkaar afgetrokken worden. In groep 5 wordt dit verder uitgebreid tot minsommen waarbij twee getallen van twee of meer cijfers van elkaar afgetrokken worden. In groep 6 tot en met 8 worden de minsommen herhaald.

De website Rekenen.nl is ontwikkeld ter ondersteuning van het leren rekenen voor leerlingen van de basisschool. Door het aanbieden van overzichtelijke rekenopgaven kan de rekenvaardigheid geoefend worden tijdens en ook buiten schooltijd. Het is bijvoorbeeld mogelijk voor de ouders om samen met de kinderen te oefenen. Onderstaand een voorbeeld van een minsommen tot 50 opgave van groep 4: Voorbeeldsom minsommen tot 50 De opgaven zijn per groep en per vaardigheid ingedeeld. Door middel van verschillende oefeningen kunnen hier de minsommen van groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8 van de basisschool worden geoefend.