Tafels oefenen

Kies je groep om te beginnen met oefenen

Tafels oefenen van groep 4 en 5

In groep 4 begin het tafels oefenen of wel het vermenigvuldigen van kleine getallen. De tafels die op de meeste scholen in groep 4 behandeld worden zijn de tafel van 1, 2, 3, 4, 5, en 10. In groep 4 volgen dan de tafels van 6, 7, 8, en 9. Daarna kunnen alle tafels door elkaar gemixt worden geoefend. De tafelsommen zijn de basis voor het vermenigvuldigen in groep 5, 6, 7 en 8. Het is daarom belangrijk dat de tafels goed worden beheerst.

De website Rekenen.nl is ontwikkeld ter ondersteuning van het leren rekenen voor leerlingen van de basisschool. Door het aanbieden van overzichtelijke rekenopgaven kan de rekenvaardigheid geoefend worden tijdens en ook buiten schooltijd. Het is bijvoorbeeld mogelijk voor de ouders om samen met de kinderen te oefenen. Onderstaand een voorbeeld van een tafel van 7 opgave van groep 5: voorbeeldsom tafel van 7 De opgaven zijn per groep en per vaardigheid ingedeeld. Door middel van verschillende oefeningen kunnen hier de tafels rekenopgaven van groep 4 en groep 5 van de basisschool worden geoefend.