Rekenen

Rekenen.nl is ontwikkeld ter ondersteuning van het leren rekenen voor leerlingen van de basisschool. Door het aanbieden van overzichtelijke rekenopgaven kan de rekenvaardigheid geoefend worden tijdens en ook buiten schooltijd.

De nieuwste oefeningen

Tempotoets

Oefen de tafels met de tempotoets.

Tafeldiploma

Haal hier jouw tafeldiploma.

Kies je groep

Als je op één van deze groepen klikt krijg je een lijst met rekenoefeningen te zien. De rekenopgaven zijn dan weer verdeeld in bijvoorbeeld; plussommen, minsommen, getallenlijnen en gemengde oefeningen.

Wat wil je oefenen?

Als je op één van deze rekenvaardigheden klikt krijg je alle oefeningen per groep te zien. Kan je de plussommen van groep 3 al goed maken. Dan kan je via de plussommenpagina het eerst volgende niveau kiezen van de rekenopgaven van groep 4.

Rekenen oefenen

Door middel van verschillende oefeningen kunnen hier rekenen groep 3, groep 4, groep 5, groep 6 en groep 7 vaardigheden van de basisschool worden geleerd. Hier kan je rekenen oefenen om bijvoorbeeld beter in de klas voorbereid te zijn op de entree toets, tempo toets of de cito toets om zo een hogere cito score te halen. De niveaus van de rekenoefeningen zijn bepaald aan de hand van kerndoelen en leerdoelen. Deze zijn door de overheid (SLO, project TULE) opgesteld en worden door veel basisscholen gevolgd. Als toevoeging hierop is met verschillende basisschoolleraren gesproken over de soort, de inhoud en de presentatie van de oefeningen.


Momenteel wordt er gewerkt aan het toevoegen van meer oefeningen en oefenvormen. Met als doel uiteindelijk een complete rekenwebsite aan te bieden voor basisschoolleerlingen. Dit als aanvulling op het lesaanbod.

Enkele van de oefenvormen die beschikbaar zijn:
- Plussommen
- Minsommen
- Tafels oefenen
- Deelsommen
- Breuken oefenen


Onderstaand een afbeelding van een voorbeeldsom van de plussommen tot 20.
Voorbeeldsom Plussommen tot 20
Rekenen.nl is een educatieve online omgeving waar basisschoolleerlingen rekensommen kunnen oefenen en zo hun rekenvaardigheden kunnen verbeteren. Ook geeft deze website ouders de mogelijkheid samen met de kinderen te oefenen. Zo kan er gericht geoefend worden om bepaalde rekenonderwerpen te verbeteren. Het rekenen op de basisschool is de basis van wiskunde op de middelbare school.


Nu wordt nog gewerkt om de site te verbeteren. Heb je tips, opmerkingen of vragen laat het gerust weten via het contactformulier. Opdrachten en uitleg waar nu aan gewerkt wordt is onder andere; procenten berekenen, kommagetallen, werkbladen, rekenen met geld, klokkijken en rekenspelletjes.Rekenen krijgt de laatste tijd vaak aandacht in de media. Het is een terugkomend thema, er wordt regelmatig over de rekenvaardigheid van schoolgaand Nederland gesproken. Wat besproken wordt is er veelal op gericht het rekenonderwijs te verbeteren.

Advertentie: