Getallen

Kies je groep om te beginnen met oefenen

Getallen en tellen

In groep 1 en 2 wordt er al aandacht besteed aan getallen en verhoudingen. Bijvoorbeeld hoeveelheden tellen, hoeveelheden vergelijken, meer, minder en evenveel. En ook getallen vergelijken, getalpatronen herkennen zoals op de dobbelsteen en dominosteen en kleine hoeveelheden in één keer overzien. Getalbegrip is het begrijpen van de waarde van getallen en hun onderlinge relaties.

Getallen en tellen in groep 3 en 4 gaat verder op de basis van groep 1 en 2. Zoals gestructureerde hoeveelheden en aantallen tellen en vergelijken. Aantallen tellen en vergelijken en het voor je zelf makkelijker maken door de aantallen te structuren / in te delen. Dit zijn voorbereidende rekenvaardigheden. Met als doel tellen en getallen echt goed te begrijpen. Het is goed om regelmatig te oefenen om zo goed voorbereid te zijn op het rekenen in groep 4 en 5.

Getallen en tellen in groep 5 en 6 gaat verder op de basis van de voorgaande groepen. In deze groepen wordt gekeken naar hoeveelheden bepalen vergelijken op tellen door bijvoorbeeld te wegen of te meten. Ook wordt aandacht besteed aan de getallenlijn en het honderdveld.

Dit is onderdeel van rekenen/wiskunde - Getallen en bewerkingen - kerndoel 26. In dit kerndoel wordt aandacht besteed aan structuur, samenhang van getallen, gehele getallen, kommagetallen, beuken, procenten en verhoudingen, deze te begrijpen en in dagelijkse situaties mee te rekenen.