Getallen (Groep 3)


Groep 3 - Getallen

Getallen

Getallen en tellen groep 3

Getallen en tellen in groep 3 gaat verder op de basis van groep 1 en 2. Zoals gestructureerde hoeveelheden en aantallen tellen en vergelijken. Aantallen tellen en vergelijken en het voor je zelf makkelijker maken door de aantallen te structuren / in te delen. Dit zijn voorbereidende rekenvaardigheden. Met als doel tellen en getallen echt goed te begrijpen. Veel kinderen kunnen wel makkelijk tot 10 tellen, maar begrijpen nog niet zo goed wat een getal nu echt is. Bijvoorbeeld dat het getal 9 groter is dan 5. Of dat starten met tellen van af een willekeurig getal lastig is, begin maar eens met tellen vanaf 4. Of wel getal komt er voor de 6. Als deze voorbeelden nog lastig zijn is het goed om nog regelmatig te oefenen om zo goed voorbereid te zijn op het rekenen in groep 4 en 5.

Oefeningen die in groep 3 beschikbaar zijn, zijn ingedeeld in getallen tot 5, 10, 15 en 20. Er zijn bijvoorbeeld oefeningen zoals, hoeveel kinderen zitten er in de bus, zet de getallen van hoog naar laag, leg de dominostenen op de juiste volgorde, tellen in sprongen, vul de buur getallen in en groepjes tellen.

Getallen is onderdeel van rekenen/wiskunde - Getallen en bewerkingen - kerndoel 26. In dit kerndoel wordt aandacht besteed aan structuur, samenhang van getallen, gehele getallen, kommagetallen, beuken, procenten en verhoudingen, deze te begrijpen en in dagelijkse situaties mee te rekenen.