Breuken oefenen

Kies je groep om te beginnen met oefenen

Rekenen oefenen met breuken

In groep 5 wordt begonnen met het rekenen met breuken. Het eerste doel is begrijpen wat breuken zijn. Dit wordt gedaan door het visualiseren van breuken doormiddel van bijvoorbeeld een pizzadiagram of de positie van breuken aan de te geven op de getallenlijn. In groep 6 gaat het verder met het rekenen met breuken de oefeningen die terug komen zijn, breuken onder één noemer brengen, breuken optellen en van elkaar aftrekken. Dan volgen nog twee onderdelen die door veel leerlingen als pittig ervaren worden dat zijn; breuken vermenigvuldigen en breuken delen, deze onderdelen komen in groep 6 en 7 aan bod en in groep 8 worden deze herhaald.

De website Rekenen.nl is ontwikkeld ter ondersteuning van het leren rekenen voor leerlingen van de basisschool. Door het aanbieden van overzichtelijke rekenopgaven kan de rekenvaardigheid geoefend worden tijdens en ook buiten schooltijd. Het is bijvoorbeeld mogelijk voor de ouders om samen met de kinderen te oefenen. Voor meer breuken oefeningen kijk op Breuken.nl. Onderstaand een voorbeeld van een breuken vermenigvuldigen opgave van groep 6: Voorbeeldsom breuken vermenigvuldigen De opgaven zijn per groep en per vaardigheid ingedeeld. Door middel van verschillende oefeningen kunnen hier de breuken rekenopgaven van groep 6 van de basisschool worden geoefend.