Breuken Aftrekken niveau 2

Het 5 stappenplan

In niveau 2 van breuken aftrekken krijg je breuken die niet gelijknamig zijn. Dat betekent dat je de som eerst gelijknamig moet maken voordat je de breuken kunt aftrekken van elkaar. Dat maakt deze minsommen een stuk lastiger dan niveau 1. Ook hier is het weer belangrijk dat je niet vergeet te vereenvoudigen op het einde.

Stap 1 - Vergeet niet te vereenvoudigen


Stap 2 - Sleep het juiste antwoord

   
   
   
   
   
 
 
 
 
 


Stap 3 - Vergeet niet te vereenvoudigen


Stap 4 - Meerkeuze

Probeer alle 15 vragen goed te beantwoorden!

Stap 5 - Haal je diploma

Beantwoord alle 20 vragen goed en krijg het diploma!

Breuken Aftrekken 2 diploma

Beschrijving Breuken Aftrekken 2

Voorbeeldsom 1: 12 - 14
Eerst kijken we of de noemers gelijk zijn. Nee, ze zijn niet gelijk.
Nu moeten we zorgen dat beide noemers gelijk worden. We kunnen van de noemer 2 een 4 maken door deze x2 te doen.
Hierdoor krijgen we de volgende som 24 - 14
Nu kunnen we de tellers aftrekken. 2 - 1 = 1 dan wordt het antwoord 14

Kunnen we de breuk vereenvoudigen? Nee. Het antwoord blijft 12 - 14 = 14


Voorbeeldsom 2:23 - 15
Eerst kijken we of de noemers gelijk zijn. Nee, ze zijn niet gelijk.
Nu moeten we zorgen dat beide noemers gelijk worden.
Kunnen we de kleinste noemer direct gelijk maken aan de grooste noemer? Nee.
Nu gaan we de grootste noemer (5) vermenigvuldigen totdat deze deelbaar is door de kleinste noemer (3).
We beginnen met x2, dan x3, enzovoorts.
5x2 = 10. 10 is niet deelbaar door 3. Nu proberen we x3. 5x3 = 15. 15 is wel deelbaar door 3.
Nu weten we dat beide noemers 15 worden.
Om van 23 naar de noemer 15 te gaan doen we x5. Dan krijgen we 1015 en om met 15 naar de noemer 15 te gaan doen we x3. Dan krijgen we 315.

Nu hebben we de volgende som 1015 - 315
Nu kunnen we de tellers aftrekken. 10-3 = 7. dan wordt het antwoord 715

Kunnen we vereenvoudigen? Nee. Het antwoord is 23 - 15 = 715
Advertentie: