Minsommen

Minsommen groep 5 oefenen

In groep 5 gaat het eerst verder met het aftrekken van 2 getallen van twee of meer cijfers. In deze groep is ook het automatiseren belangrijk. Bij de opgaven van de minsommen tot 20 is het doel dat leerlingen binnen enkele secondes de vragen kunnen beantwoorden.

De basis hiervoor is in groep 4 gelegd met eenvoudige minsommen tot 100. Deze worden eerst herhaald en daarna gaat het verder met sommen tot 200 en eenvoudige minsommen tot 1000.

Per goed beantwoorde vraag krijg je een munt. Als de oefening wordt gemaakt met meer dan 60% van de vragen goed verdien je een medaille. Als je alle medailles verzameld hebt kan je verder met de minsommen spelletjes en de oefeningen van groep 6. Probeer ook de diploma’s te halen. Bij de diploma opdracht krijg je 20 vragen, hiervan moet je er 16 goed hebben voor een diploma.

De vaardigheid minsommen is onderdeel van rekenen/ wiskunde – getallen en bewerkingen – kerndoel 27.