Minsommen

Minsommen groep 6 oefenen

Bij het rekenen in groep 6 gaan de opgaves met minsommen tot over het duizendtal. De uitkomst van deze sommen kan dan hoger dan 1.000 zijn, bijvoorbeeld 1.800 - 500 = 1.300.

Bij het rekenen met grotere getallen wordt hierna de stap naar cijferend rekenen gemaakt. Bij het cijferend aftrekken worden de getallen van elkaar afgetrokken worden boven elkaar gezet en van rechts naar links gemaakt.

Per goed beantwoorde vraag krijg je een munt. Als de oefening wordt gemaakt met meer dan 60% van de vragen goed verdien je een medaille. Ook is het mogelijk diploma’s te halen. Bij de diploma opdracht krijg je 20 vragen, hiervan moet je er 16 goed hebben voor een diploma.

De vaardigheid minsommen is onderdeel van rekenen/ wiskunde – getallen en bewerkingen – kerndoel 27.