Rekenen met geld

Kies je groep om te beginnen met oefenen

Rekenen met geld

Geld is een belangrijk middel in het dagelijks leven. Er zijn veel verschillende onderwerpen die hiermee te maken hebben. Bijvoorbeeld iets kopen in de winkel, speelgoed verkopen op de rommelmarkt, de rekening betalen in een restaurant, geld wisselen bij de kassa en er zijn er nog veel meer.

In groep 3 wordt echt begonnen met het kennismaken met geld. Welke munten en briefjes zijn er en hoeveel zijn ze waard. Opdrachten die bijvoorbeeld gemaakt kunnen worden zijn, hoeveel euro is dit? Met 1 tot 5 munten, maar ook met briefjes. Hoeveel euro is het samen en leg de briefjes op volgorde van laag naar hoog.

In groep 4 gaat het verder met eerst wat herhaling van groep 3 om daarna snel door te gaan naar nieuwe onderwerpen en toepassingen van het rekenen met geld. Zoals het wisselen van munten en briefjes en gepast betalen tot 10 euro. Leuk is het om winkeltje te spelen en zo het betalen en wisselen van geld te oefenen.

In groep 5 wordt aandacht besteed aan notatie van euro bedragen, het euro teken en de komma op de juiste positie en het inwisselen van briefjes en munten door elkaar. Oefeningen die hier bij passen zijn in de winkel met prijzen tot 100 euro en het rekenen met geld spelletje speelgoedwinkel.

In groep 6 gaat het verder met eerst wat herhaling van groep 5 en daarna wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan het samenstellen van bedragen tot 200 euro en aanbiedingen in de winkel.

De website Rekenen.nl is ontwikkeld ter ondersteuning van het leren rekenen voor leerlingen van de basisschool. Door het aanbieden van overzichtelijke rekenopgaven kan de rekenvaardigheid geoefend worden tijdens en ook buiten schooltijd. Het is bijvoorbeeld mogelijk voor de ouders om samen met de kinderen te oefenen.

De opgaven zijn per groep en per vaardigheid ingedeeld. Door middel van verschillende oefeningen kunnen kan hier het rekenen met geld van groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, en groep 7 van de basisschool worden geoefend.

De vaardigheid rekenen met geld is onderdeel van rekenen/ wiskunde – meten en meetkunde – kerndoel 33.