Geld

Groep 6 rekenen met geld

In groep 6 gaat het verder met eerst wat herhaling van groep 5 en daarna wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan geld rekenen zoals het samenstellen van bedragen en aanbiedingen. In deze groep komt er ook meer aandacht voor de berekening van de geldsommen en voor het ontwikkelen van referentie van geldwaardes.

Oefeningen met geldsommen die hier bijvoorbeeld bij passen zijn het samenstellen van bedragen tot 200 euro en aanbiedingen in de winkel.

Per goed beantwoorde vraag krijg je een munt. Als de oefening wordt gemaakt met meer dan 60% van de vragen goed verdien je een medaille. Als je alle medailles verzameld hebt kan je verder met de rekenen met geld spelletjes.

De vaardigheid rekenen met geld is onderdeel van rekenen/ wiskunde – meten en meetkunde – kerndoel 33.