Geld

Groep 4 rekenen met geld

In groep 4 gaat het verder met eerst wat herhaling van groep 3 om daarna snel door te gaan naar nieuwe onderwerpen en toepassingen van het rekenen met geld. Zo is het leuk om winkeltje te spelen en zo het betalen en wisselen van geld te oefenen. Kunnen de kinderen al goed de waarde van munten koppelen aan een geld bedrag?

De oefeningen die je hier bijvoorbeeld kan maken zijn; het wisselen van munten en briefjes en gepast betalen tot 10 euro.

Per goed beantwoorde vraag krijg je een munt. Als de oefening wordt gemaakt met meer dan 60% van de vragen goed verdien je een medaille. Als je alle medailles verzameld hebt kan je verder met de rekenen met geld spelletjes en de oefeningen van groep 5.

De vaardigheid rekenen met geld is onderdeel van rekenen/ wiskunde – meten en meetkunde – kerndoel 33.