Keersommen

Vermenigvuldigen en keersommen oefenen

In groep 4 begin het tafels oefenen of wel het keersommen van kleine getallen. In groep 5 worden de laatste tafels geoefend en gaat men verder met het vermenigvuldigen van grotere getallen; cijferend vermenigvuldigen ook bekend als keersommen onder elkaar. In groep 6, groep 7 en groep 8 worden de keersommen herhaald en vaak van grotere getallen gebruikgemaakt om zo de moeilijkheidsgraad te verhogen.

De website Rekenen.nl is ontwikkeld ter ondersteuning van het leren rekenen voor leerlingen van de basisschool. Door het aanbieden van overzichtelijke rekenopgaven kan de rekenvaardigheid geoefend worden tijdens en ook buiten schooltijd. Het is bijvoorbeeld mogelijk voor de ouders om samen met de kinderen te oefenen.

Onderstaand een voorbeeld van een keersommen tot 1000 opgave van groep 5:
Voorbeeldsom keersommen tot 1000

De opgaven zijn per groep en per vaardigheid ingedeeld. Door middel van verschillende oefeningen kunnen hier de keersommen van groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8 van de basisschool worden geoefend.