Getallenlijn

Getallenlijn oefenen

Hier kan je het maken van getallenlijnen oefenen. Bij de oefeningen is het bijvoorbeeld de bedoeling om bijvoorbeeld getallenlijnen te maken met sprongen van 2 of 10. Zo kan je bijvoorbeeld de getallenlijn tot 100 en de getallenlijn tot 1000 oefenen. Deze oefeningen dragen er aan bij om een soepele overstap te maken naar het maken van keersommen en andere sommen met cijfers. Getallenlijnen worden vaak geoefend bij rekenen in groep 3 en groep 4.

Getallenlijn oefenen is een onderdeel van de website Rekenen.nl. Deze website is ontwikkeld ter ondersteuning van het leren rekenen voor leerlingen van de basisschool. Door het aanbieden van overzichtelijke rekenopgaven kan de rekenvaardigheid geoefend worden tijdens en ook buiten schooltijd. Het is bijvoorbeeld mogelijk voor de ouders om samen met de kinderen te oefenen. De opgaven zijn per groep en per vaardigheid ingedeeld.

Onderstaand een voorbeeld van een getallenlijn tot 100 opgave van groep 4:
Voorbeeldsom getallenlijn tot 10

Door middel van verschillende oefeningen kunnen hier de getallenlijn opgaven van groep 3, groep 4 en groep 5 van de basisschool worden geoefend.