Plussommen en minsommen tot 5

Gemengde oefeningen

Plussommen en minsommen tot 5 oefenen

Aantal sommen:

Tijd per som:

Meerkeuze:

Oefen hier de plussommen en minsommen tot 5 door elkaar. Stel zelf in hoe lang je de tijd wil hebben om de som te beantwoorden en hoeveel sommen je op een rij wil oefenen. Deze oefening is de eerste beschikbare gemengde oefening. De gemengde oefeningen zijn ontwikkeld om meer variatie in de opgaven te brengen en zo het leer effect te vergroten.


Voorbeeld sommen zijn:
3 + 2 = 5
4 - 1 = 3

Door het aantal seconden per opgave steeds te verlagen wordt het lastiger het juiste antwoord te geven zo kan je langzaam de moeilijkheidsgraad verhogen. De plussommen en minsommen tot 5 door elkaar zijn onderdeel van het rekenen van de gemengde oefeningen van groep 3. Door de sommen op tijd te maken is dit alvast een goede oefening voor de tempo toets.