Plussommen

Plussommen groep 5 oefenen

Bij het rekenen in groep 5 gaat het verder met het optellen van 2 getallen van twee of meer cijfers bij elkaar. In deze groep is ook het automatiseren belangrijk. Bij de opgaven van het optellen tot 20 is het doel dat leerlingen binnen enkele secondes de vragen kunnen beantwoorden.

Het automatiseren is een basis voor de rekenontwikkeling. Het automatiseringsproces verloopt geleidelijk. Eerst wordt de opgave geheel bewust stap voor stap aangepakt. Door het oefenen wordt de som steeds sneller gemaakt en gaat het meer automatisch. Dit maakt rekenen natuurlijk een stuk makkelijker.

De basis hiervoor is in groep 4 gelegd met eenvoudige plussommen tot 100. Deze worden eerst herhaald en daarna gaat het verder met sommen tot 200 en eenvoudige plussommen tot 1000.

Per goed beantwoorde vraag krijg je een munt. Als de oefening wordt gemaakt met meer dan 60% van de vragen goed verdien je een medaille. Als je alle medailles verzameld hebt kan je verder met de plussommen spelletjes en de oefeningen van groep 6.

De vaardigheid plussommen is onderdeel van rekenen/ wiskunde – getallen en bewerkingen – kerndoel 27.