Plussommen

Plussommen groep 6 oefenen

Bij het rekenen in groep 6 gaan de opgaves met plussommen tot over het duizendtal. De uitkomst van deze sommen kan dan hoger dan 1.000 zijn, bijvoorbeeld 800 + 400 = 1200.

Bij het rekenen met grotere getallen wordt hierna de stap naar cijferend rekenen gemaakt. Bij het cijferend rekenen worden de getallen die opgeteld worden boven elkaar gezet en van rechts naar links opgeteld. Sommige scholen kiezen ervoor om te kolomsgewijs op te tellen, hierbij wordt van links naar recht opgeteld.

Per goed beantwoorde vraag krijg je een munt. Als de oefening wordt gemaakt met meer dan 60% van de vragen goed verdien je een medaille.

De vaardigheid plussommen is onderdeel van rekenen/ wiskunde – getallen en bewerkingen – kerndoel 27.