Redactiesommen

Redactiesommen in groep 5

Op deze pagina kan je de redactiesommen online oefenen voor groep 5. Er kan geoefend worden met de plussommen, minsommen, keersommen en de deelsommen. Er zijn verschillende niveaus vagen met getallen die gaan tot 100, 200 en 1000. Elke opdracht bestaat uit 10 vragen en voor elke goede vraag krijg je een munt. Wanneer je genoeg vragen goed hebt beantwoord krijg je een medaille. Aan het einde van de oefening kan je zien welke vragen je fout hebt gedaan. Probeer je foute antwoorden terug te kijken en zo te leren van je fouten.

Bij een redactiesom wordt de som uitgelegd met een of meerdere zinnen. Redactiesommen of verhaaltjessommen zijn sommen waarin rekenen en begrijpend lezen gecombineerd wordt. Er moet namelijk goed gelezen worden om de som te kunnen vinden.

Dit is een voorbeeld van een redactiesom uit groep 5:
De boer heeft in zijn oude stal 62 koeien. Hij bouwt er een nieuwe stal bij en daar komen 92 nieuwe koeien in.
Hoeveel koeien heeft de boer in totaal?
De getallen in deze redactiesom zijn 62 en 92 en het gaat over koeien.
Uit de vraag van de redactiesom blijkt dat de getallen bij elkaar opgeteld moeten worden.
De som wordt dan 62 koeien + 92 koeien = 154 koeien.