Redactiesommen

Groep 7 redactiesommen

Op deze pagina kan je de redactiesommen oefenen voor groep 7. In de redactiesommen worden sommen behandeld aan de hand van een verhaaltje. Hierdoor wordt er geoefend met begrijpend lezen en rekenen in een oefening. In de verhaaltjessommen komen onderwerpen voor die ook in groep 7 behandeld worden zoals oppervlaktes berekenen, procenten, datums en rekenen met tijd.

Dit is een voorbeeld van een redactiesom in groep 7:
De kilometerstand van een nieuwe auto staat op 455 kilometer. Twee uur later staat de kilometerstand op 595 kilometer. Hoeveel km per uur heeft de auto gereden?

De redactiesommen voor groep 7 worden behandeld met drie opdrachten die ook in meerkeuze vorm gemaakt kunnen worden. Versie A bestaat uit een mix van sommen voor groep 7 die relatief eenvoudig zijn. In versie B worden de sommen behandeld met een gemiddelde moeilijkheidsgraad en in versie C worden de lastigere sommen behandeld. De opdrachten bestaan uit een mix van plussommen, minsommen, keersommen en deelsommen.

Per opdracht worden er in totaal 10 vragen gesteld. Per goede vraag krijg je munten, wanneer je genoeg vragen hebt krijg je een medaille. Als je de opdracht niet gehaald hebt kan je goede en foute antwoorden bekijken zodat je kan leren van je antwoorden.