Beschrijving SpuQ Optellen

Hier kan je op verschillende niveaus plussommen oefenen samen met de mascotte Spuq. Er zijn 4 verschillende niveaus beschikbaar. Zo kan je rekensommen tot 10, tot 20, tot 50 en tot en met 100 oefenen. Zo kan je met makkelijke sommen starten en zo langzaam het niveau opbouwen. Bij het niveau tot 50 en tot 100 kan je kiezen tussen makkelijkere en moeilijke sommen. Voorbeelden van de opgaven worden geven bij het keuzemenu. Bij de makkelijkere sommen is er altijd 1 tiental of een getal onder de 10 in de som. Nadat je de vraag hebt beantwoord laat Spuq direct zien of het goed of fout is en als het niet goed is dan krijg je natuurlijk nog een kans.

Plussommen zijn net als de tafels belangrijk voor de algemene rekenvaardigheid op de basisschool en natuurlijk ook daarna. De opgaven kan je in de klas en natuurlijk ook thuis oefenen. De beste resultaten behaal je als je regelmatig bijvoorbeeld een kwartier oefent.